Third Year Theologians

San Jose Major Seminary | School Year 2017-2018

BILANG Class:

“Buhay na Inialay nang Lubos sa Amang Nagmahal nang Ganap”

AldeEspiritu IIILaboTabudlongValdez