Third Year Theologians

San Jose Major Seminary | School Year 2016-2017. 

KADLAW Class:

“Kaloob ng Aming Diyos kaya Lahat ay iaAlay ng Wagas”


gutangnapa


panisquiliope